خانه تاریخی یوسفی

خانه تاریخی یوسفی


خانه یوسفی که با مساحت حدود ۱۹۰۰ متر مربع در قلب مجموعه حاکم نشین ورزنه جای دارد دارای ساختمانی به سبک قاجاری است و آنچه نیز از تاریخ ورزنه بر می آید این بنا قدمتی قاجاری دارد . این خانه در یک اشکوب بنا شده و بخش وسیعی از خانه به حیاط زیبای آن اختصاص دارد و فضاهای معماری آن در قسمت جنوب خانه جای دارد .

ورودی خانه یوسفی در گوشه شمال غربی بنا قرار دارد . قسمت مرکز خانه با فرم چلیپایی شامل حوضخانه و بادگیر می باشد که در ارتباط مستقیم با سایر فضاهای خانه است . در قسمت شرق و غرب حوضخانه دو اتاق وجود دارد که پوشش اتاقها در این قسمت به صورت طاق و چشمه می باشد و توسط ایوانی به عمق ۷۰/۱ متر به حیاط مشرف می شود . در منتهی الیه ضلع جنوبی اتاقی وجود دارد که در گذشته به صورت زندان خانه کاربرد داشته است . در قسمت شرقی آب انبار ، مطبخ و طویله قرار دارد . آب مصرفی خانه توسط چاهی که در ضلع شمالی واقع است تأمین می گردد .

این خانه که بخشی از مجموعه میرمیران می باشد ،  در اواخر دوره تملک خود به حاج حسن یوسفی تعلق داشته که توسط  وی به سازمان میراث فرهنگی هدیه شده و به صورت هیأت امنا ( متشکل از سازمان میراث فرهنگی ، بخشداری بن رود ، شهرداری ورزنه ، نماینده میراث فرهنگی و حاج حسن یوسفی اداره می شود .

نما سازی ، استفاده از قوسهای متنوع در نمای شمالی و نیز تنها بادگیر خانه که در مرکز قرار گرفته از ویژگیهای این خانه تاریخی می باشد .