مسجد جامع ورزنه

مسجد جامع ورزنه


اهالي شهر ورزنه در گذشته‌هاي دور خانه‌هاي خود را گرداگرد مسجد جامع بنا مي‌كردند، به‌طوري كه در نقشه‌ها مشاهده مي‌شود مسجد جامع تقريباً در وسط كاربري‌هاي مسكوني قرار دارد. از آثاري كه به دست آمده مشخص مي‌شود بناي اوليه مسجد روي بقاياي يك آتشكده بوده است كه تاريخ آن به زمان ساسانيان بر مي‌گردد، اما معماري مسجد جامع به‌صورت كنوني آن به زمان تيموريان بر مي‌گردد. نقشه بناي مسجد به‌صورت دو ايوانه داراي سردر، هشتي بزرگ گنبددار، ايوان‌هاي شمالي و جنوبي، رواق‌هاي آجري اطراف صحن و شبستان‌هاي شرقي و غربي است. بنا با كاشي‌هاي نفيس معرق و كتيبه‌هاي زيبايي تزيين شده است. با وجود اين‌كه 574 سال قمري از بناي مسجد جامع به‌صورت كنوني آن مي‌گذرد، اما هنوز اين مسجد باشكوه و بزرگ به نظر مي‌رسد.